1. PGS. TS. Trương Vĩnh (trưởng Bộ môn)

2. TS. Mai Huỳnh Cang

3. TS. Đỗ Việt Hà

4. ThS. Vũ Thùy Anh

5. ThS. Lê Hồng Phượng

6. ThS. Nguyễn Bảo Việt

7. ThS. Lê Thị Thanh Vân

8. ThS. Vũ Ngọc Hà Vi

9. ThS. Diệp Thanh Tùng

10. ThS. Lê Thị Thanh Thủy

11. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

12. KS. Đoàn Kim Sơn

13. KS. Đào Ngọc Duy

14. KS. Bùi Hữu Tài

15. KS. Nguyễn Hồng Nguyên

16. KS. Trương Thảo Vy

17. CN. Đinh Thị Minh Hiếu (thư ký Bộ môn)

18. KS. Trần Đình Hương (giáo vụ Bộ môn

Số lần xem trang : :4032
Nhập ngày : 09-06-2014
Điều chỉnh lần cuối :09-03-2017

quyết định thành lập hội đồng khoa học và đào tạo BM Công nghệ Hóa học nhiệm kỳ 2012-2017(05-01-2015)

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn bảy tám bảy

Xem trả lời của bạn !