Đào tạo trình độ Đại học:

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Hóa Học (mã số 23 01 10) được phép mở theo quyết định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo số 3163/QĐ-BGD&ĐT&SĐH, ngày 14/6/2004.

* Số lượng tuyển sinh:  120÷150 SV/năm.

* Hình thức tuyển sinh: đăng kí dự thi theo kì thi tuyển sinh của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

* Khối thi: A (Toán -Lý- Hóa), B (Toán-Hóa-Sinh), B1 (Toán-Hóa-Tiếng Anh)

Thời gian đào tạo: 4  năm (với chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học)

Số đơn vị học trình: 135 tín chỉ

Bao gồm 3 chuyên ngành:

- Công nghệ Kỹ thuật Hóa Thực Phẩm và Hệ Thống Dược (Chemical - Food Engineering and Pharmaceutical System): tập trung vào quá trình chế biến, chuyển hóa các vật liệu sinh học, thực phẩm chức năng và thực phẩm, thiết kế các quy trình chế biến và các thiết bị liên quan đến lĩnh vực này (ví dụ sản phẩm: vi tảo và chế phẩm, vi bọc carotenoids, polyphenols, chế biến thực phẩm,...)

- Công nghệ Kỹ Thuật Hóa Sinh (Biochemical Engineering Technology): tập trung vào các quá trình hóa học/sinh học và ứng dụng của chúng trong lĩnh vực xử lý môi trường, sản xuất thuốc trừ sâu và phân bón

- Công nghệ Kỹ Thuật Chuyển đổi Sinh Khối và Tinh chế (Biomass Conversion and Refinery): tập trung vào hướng chuyển hóa các phụ phẩm và phế phẩm nông nghiệp thành nhiên liệu sinh học, polymer, vật liệu hóa sinh và các chế phẩm sinh học. (ví dụ sản phẩm: hóa chất từ thực vật và động vật như glycerol, sorbitol, ethanol, dầu bôi trơn; kem dưỡng da, xà phòng tắm,...)

 Xem video clip hướng nghiệp của BM Công nghệ hóa  học - Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh theo đường link  https://www.youtube.com/watch?v=9GeId97R8J8

Bộ môn Công nghệ Hóa học dự kiến mở chuyên ngành đào tạo trong tương lai Công nghệ Kỹ thuật Hóa Hữu Cơ Ứng dụng 

Trang liên kết

 

Trưởng BM.CNHH: PGS. TS. Trương Vĩnh

Email: tv@hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín tám không hai

Xem trả lời của bạn !